Tърсене на резервни части по рама

Всеки един модел автомобили притежава свои собствени технически характеристики, с които се различава от всички останали. Различията могат да бъдат в рамата, мощността на двигателя, окачването и редица други автомобилни системи . Поради тази причина всяко едно превозно средство, независимо дали е сериен или поръчков модел, разполага с номер на своята рама. Това е т.нар. VIN номер. Всеки един производител на автомобили е задължен да постави седемнадесетцифроф код на своите модели, с цел лесна идентификация. На практика, чрез него може да се получи пълна информация не само са характеристиките на превозното средство, но и за неговия произход и история – брой собственици, инциденти, действително изминати километри и т.н.
Continue Reading